Kotihoito

Finn Med Kotihoidon palvelut käynnistyvät 2025

Tuemme kotihoidon palveluillamme Suomen kansallista tavoitetta jossa ihminen voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun saakka. Kun hoivalle ja huolenpidolle ilmenee tarve, hän saa sen kotonaan.

Kotihoidon palvelumme koostuvat asiakkaan päivittäistä elämää tukevasta hoivasta, jota täydennetään tarpeen mukaan erilaisilla tukipalveluilla. Kotihoidon palveluita ovat aamulla mm. aamutoimissa auttaminen, asiakkaan voinnin selvittäminen ja
lääkehoidon toteutumisen varmistaminen. Tukipalveluita ovat muunmuassa siivouspalvelu ja ateriapalvelu.

Turvallisuus kotihoidossa

Oma koti on meidän jokaisen rakkain turvapaikka. Kotihoitopalvelulla haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden pidentää aikaa asua omassa kodissa ja samalla edistää heidän turvallisuudentunnettaan. Kodin turvallisuus syntyy asiakkaan ja tuttujen hoitajien välisestä henkilösuhteesta, yhdistelmästä ammattitaitoisia kotihoito- ja tukipalveluita, sekä teknisiä turvavälineitä. Näkymättömänä osana turvallisuuden edistämisessä toimii saumaton tiedonsiirto ja moniammatillinen palveluiden kehitys.

Luottamuksen rakentaminen kotihoidossa

Toisin kuin useimmissa terveydenhuollon palveluissa, kotihoidossa kontakti hoitajan ja asiakkaan välillä on yleensä luonteeltaan toistuvaa, sekä pitkäjänteistä. Kotihoidon hoitosuhteen luottamus kohdistuu pääasiassa henkilösuhteisiin ja vähemmän itse palvelujärjestelmään. Asiakkaalle tutut hoitajamme alkavatkin rakentaa luottamussuhdetta heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien ja vaalivat ansaittua luottamusta myös hoitosuhteen päättymisen jälkeen. Osoitamme, kunnioittamalla asiakkaan toiveita, sekä yksilöllisiä tarpeita, olevamme luottamuksenne arvoisia

Kotihoidon laatu

Kotihoidon laadun varmistamiseksi käytämme hoitotyössä ainoastaan valittuja terveydenhuollon nimikesuojattuja ammattihenkilöitä. Tämän lisäksi, koska kokenut ammattilainenkaan ei pysty kiireessä tekemään työtään huolella, hoitokäynneillemme on aina järjestetty riittävästi aikaa. Vaalimme asiakkaittemme tyytyväisyyttä ja seuraamme palveluittemme tehoa jatkuvalla laadunvalvonnalla. Saadulla tiedolla muokkaamme palveluitamme aina yksilöllisempään suuntaan ja edelleen parannamme palveluittemme laatua.

Vastuullisuuden toteutuminen kotihoidossa

Toteutamme vastuullisuutta kotihoidon palveluissa erityisesti yhteiskunnallisten- ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Kotihoitomme pyrkiikin ennaltaehkäisemään asiakkaan terveydentilan heikkenemisen päivittäisillä toimillaan. Jos hoitajamme havaitsevat viitteitä asiakkaan voinnin heikkenemisen riskistä niin alkavaan ongelmaan otetaan tehokkaasti kantaa jo ennen kuin ongelma kasvaa suureksi ja vaatii pitkää sairaalahoitojaksoa. Palveluittemme ympäristövaikutuksia pienennämme käyttäen aina mahdollisimman hiilineutraalia liikkumistapaa ja kierrättämällä kierrätyskelpoisen hoitomateriaalin.