Apunasi hädässä ja arjessa

Finn Med on kotimainen yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoava yritys, joka erikoistuu asiakkaan luokse tuotaviin palveluihin.

Asiakkaittemme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien palveluiden lisäksi Finn Med tuottaa huippulaadukkaita ensiapukoulutuspalveluita, sekä tapahtumaturvallisuuspalveluita.

Valitse alta tutustuaksesi palveluihimme.

Kotihoito

Kotihoito ja kotiin tuotavat tukipalvelut
Tutustu kotihoidon palveluihin

Kotisairaanhoito

Kotiin tuotavat sairaanhoidon palvelut
Tutustu kotisairaanhoidon palveluihin

Päivystyspalvelut

Päivystyksellinen hoidontarpeenarvio ja sairaanhoito, sekä tapahtumaturvallisuus- palvelut
Tutustu päivystyspalveluihin

Koulutus

Räätälöidyt ja viranomaisten hyväksymät määrämuotoiset ensiapukoulutukset
Tutustu koulutuspalveluihin

Kaikkia palveluitamme Finn Med:llä ohjaa tinkimätön arvoperusta, joka vaikuttaa toimintaamme aina palveluiden suunnittelusta palveluiden tuotantoon. Arvojemme kulmakivinä toimivat ydinarvomme TURVALLISUUS, LUOTTAMUS, LAATU ja VASTUULLISUUS.

Haluamme toimia esimerkkinä siitä, kuinka tuottaa ydinarvojemme mukaisia palveluita kustannustehokkaasti ja asiakkaittemme, sekä työntekijöittemme hyvinvointia tukien. Visionamme on, että ”kukaan ei jäisi ilman tarvitsemaansa apua”.

Lue alta lisää arvoistamme.

Turvallisuus

Asiakkaan turvallisuus, tärkein ydinarvoistamme, on toimintamme keskiössä ja kulkee aina mukana koko matkan toiminnan suunnittelusta palveluntuotantoon. Turvallisuustoiminta on asiakkaalle pääosin näkymätöntä, mutta sen toteutuminen ilmenee usein ikävien yllätysten vähenemisenä, hyvinvointina ja turvallisuuden tunteen lisääntymisenä. Lue palvelukohtaisilta sivulta lisää kuinka edistämme turvallisuutta palveluissamme.

Luottamus

Asiakkaan luottamus on kaiken toimintamme perusta. Ymmärtäen kuitenkin, että luottamus ei synny hetkessä, pyrimme ansaitsemaan asiakkaan luottamuksen toiminnallamme joka päivä. Luottamus linkittyy vahvasti muihin arvoihimme: asiakas voi aina luottaa saavansa laadukasta ja turvallista palvelua, joka tuotetaan vastuullisimmalla mahdollisella tavalla. Lue palvelukohtaisilta sivulta lisää kuinka luottamuksen rakentamisesta.

Laatu

Koska terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa vain paras on riittävän hyvää, palvelun laatu on luonnollisesti yksi ydinarvoistamme. Erotummekin muista palveluntuottajista asiakkaille aina yksilöllisesti suunniteltujen, huippulaadukkaitten, palveluittemme kautta. Palveluittemme laatu varmistetaan aktiivisella laadunvalvonnalla ja jatkuvalla palveluiden kehittämisellä, jossa asiakastyytyväisyys on keskiössä. Lue palvelukohtaisilta sivulta lisää kuinka varmistamme palveluittemme laadun.

Vastuullisuus

Vastuullisuudella tarkoitamme toimiamme, joiden tarkoituksena on tukea yhteiskuntaa ja jotka huomioivat palveluiden vaikutukset ihmisiin, sekä ympäristöön. Yhteiskuntavastuu on integroitu osaksi jokaista palvelutoimintoamme ja edellytämme samaa vastuullisuutta myös jokaiselta yhteistyökumppaniltamme. Palveluittemme vastuulliseen toteuttamiseen vaikuttaa aina myös muut ydinarvomme, kuten turvallisuus ja laatu. Lue lisää toimintamme vastuullisuudesta palvelukohtaisilta sivuilta.